center for sustainable justice


Resultaten

Vooral in landen met Common Law rechtssystemen is rechtspraak ontwikkeld die duurzaam genoemd mag worden: de rechter gebruikt zijn rechtsmacht om de problematiek bij de oorzaak aan te pakken en op te lossen. Dit leidt in de praktijk tot betere verhoudingen tussen de direct betrokkenen en verbetering van de kwaliteit de samenleving, waarvan die betrokkenen deel uitmaken. Bovendien leiden de duurzame oplossingen ook tot een grotere effectiviteit van de rechtspraak. De volgende voorbeelden zijn door De Savornin Lohman bestudeerd en geven mogelijkheden aan voor aanpassing van ons rechtssysteem:

Community Courts
Drug Courts
Problemsolving Courts
Integrated Family Courts
Interculturele rechtspraak
Gerechtelijke Mediation
Herstelrechtspraak
Therapeutic Jurisprudence