center for sustainable justice


Alexander de Savornin Lohman

Alexander F. de Savornin Lohman is een voorvechter van integratie van waarden van maatschappelijke duurzaamheid in het recht en de rechtspraak. Als de rechterlijke autoriteiten  zich mede op maatschappelijke duurzaamheidswaarden richten, kunnen zij effectief bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van relaties tussen procespartijen en hun sociale netwerken, in plaats van het gevaar te lopen deze te doen verslechteren. Zo heeft de rechtspraak de mogelijkheid een substantiële bijdrage te leveren aan het algemene maatschappelijke welzijn in de samenleving.

 

Lohman zet zich wereldwijd in als inspirator en bevorderaar van gerechtelijke vernieuwing. Hij is medeoprichter van de International Foundation for Sustainable Justice. Hij was gedurende 40 jaar civielrechtelijk advocaat. In die tijd nam hij gedurende 15 jaar actief deel aan de Nederlandse denktank voor duurzaamheid van de Erasmus Liga, nu de Nederlandse Club van Rome.

 

Door die deelname kwam hij op het idee om waarden van sociale duurzaamheid te integreren in de rechtspraktijk en de benadering van conflicten. Tijdens zijn sabbatical in 2007 en 2008 reisde hij naar Australië, Nieuw Zeeland en Amerika. In die landen kwam hij in contact met succesvolle ‘nieuwe’ vormen van rechtspraak, waarin waarden van maatschappelijke duurzaamheid reeds waren geïntegreerd. Hij ziet rechtspraak als een belangrijk instrument in het streven naar een maatschappelijk duurzame samenleving.

 

Lohman spreekt geregeld op internationale conferenties. Hij brengt discussies op gang bij wetenschappers en vakgenoten, onder andere door het initiëren van expert meetings. Daarnaast onderhoudt hij een groot internationaal netwerk van juridische professionals in vele landen en culturen.