center for sustainable justice


Judicial Mediation

Gerechtelijke Mediation houdt in dat de rechter zelf als mediator optreedt.

Terug