center for sustainable justice


Restorative Justice

Bij Restorative Justice maken daders en slachtoffers samen met verwanten en betrokkenen, onder eindverantwoordelijkheid van een rechter, uit hoe zij de geschonden verhoudingen herstellen.

Terug