center for sustainable justice


Intercultural Justice

Interculturele rechtspraak blijkt een brugfunctie te kunnen vervullen bij problemen die hun oorzaak vinden in verschillen tussen culturen. In Australië zijn als voorbeeld daarvan sinds 1999 Indigenous Sentencing Courts gevormd. De overheidsrechter werkt samen met gerespecteerde vertegenwoordigers van Aboriginal gemeenschappen. Met hun kennis en invloed in hun gemeenschap hebben kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de oplossing van interculturele problemen, die zich in deze multiculturele samenleving voordoet.

Terug