+++ blog
center for sustainable justice


Solving a Conflict is more than resolving a Dispute.Click here

Duurzame rechtspraak in de zestiger jaren


07-Apr-2016

Van 1958 tot 1979 was mr J.G.L. Reuder als president van de Rechtbank Rotterdam verantwoordelijk voor de behandeling van korte gedingen. Hij stoorde zich niet aan juridische formaliteiten en wees partijen nooit de deur als een eis niet aan de wettelijke voorschriften voldeed. Korte gedingen gaan over urgente problemen, die snel op een mondelinge zitting behandeld worden. Op die zittingen liet Reuder de partijen hun verhaal houden. En in plaats van hen daarna afzonderlijk op elkaars stellingen te laten reageren, bracht hij de partijen met elkaar in een open gesprek. Soms maakte hij een opmerking of suggestie om het gesprek oriënterend een bepaalde richting op te sturen. Dat leverde vaak tijdelijke afspraken en nieuwe openingen op die tot een schikking zouden kunnen leiden. Dat was voor Reuder genoeg om de onderhandelingen verder aan de partijen over te laten. Reuder bepaalde dan een nieuwe datum voor de verdere behandeling voor het geval het de partijen niet was gelukt om de zaak te schikken. Hij gebruikte altijd de gevleugelde uitspraak: ‘Praat nog eens goed met elkaar door en lukt het niet de zaak te regelen dan zien we elkaar hier snel weer terug. En als u er uit gekomen bent is een belletje naar mijn secretaresse voldoende, dat de zitting kan vervallen. Dan zorgt zij ervoor dat ik dan een andere zaak kan behandelen.’ Als de partijen er niet uitgekomen waren hanteerde hij op de volgende zitting weer precies dezelfde methodiek. Hij zorgde dat er nieuwe tijdelijke afspraken kwamen en nieuwe openingen tot voortzetting van onderhandelingen. Sommige korte gedingzaken werden wel 5 tot 6 maal op deze manier aangehouden. In bijna alle gevallen kwamen de partijen er onderling goed uit.

Reuder toonde aan dat een rechter met goed ‘conflictmanagement’ heel veel kan bereiken om geschillen maatschappelijk duurzaam tot een oplossing te brengen. Hij hield de partijen verantwoordelijk voor de oplossing van hun eigen problemen. Hij liet ook zien dat rechters binnen het huidige rechtssysteem daar mogelijkheden voor hebben. Door sommige advocaten werd Reuder verguisd, vooral advocaten die op juridische spelletjes uit waren. Die kregen bij hem geen kans.

Lang voordat mediation ontstond paste Reuder al transformatieve mediation toe. De werkwijze van Reuder sluit zeer nauw aan bij de uitgangspunten van het Sustainable Justice Charter 1.0.

 


Geef een reactie

Naam *


Email * (wordt niet gepubliceerd)


Website


ReactieType de code over:

CAPTCHACode niet goed leesbaar?
Klik op F5 om een nieuwe code te krijgen zonder de ingevoerde gegevens te verliezen.

* verplicht veld