+++ blog
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Courts in Australia

06-Jan-2016

Sunday, 9 May 2010, Rockhampton

completed on Thursday, 13 May 2010 in the Tilt-train from Rockhampton to Brisbane

Yesterday evening I arrived in Rockhampton Queensland, where I will attend the Murri court sitting day on Wednesday in the Magistrates’ court here. It feels great to be in a tropical area again. ...

 

Lees meer

Duurzame rechtspraak in de zestiger jaren

07-Apr-2016

Van 1958 tot 1979 was mr J.G.L. Reuder als president van de Rechtbank Rotterdam verantwoordelijk voor de behandeling van korte gedingen. Hij stoorde zich niet aan juridische formaliteiten en wees partijen nooit de deur als een eis niet aan de wettelijke voorschriften voldeed. ...

 

Lees meer

Spreekuurrechter

07-Apr-2016

Rechter Ton Lennaerts, van de Rechtbank Noord Nederland uit Assen, is de initiatiefnemer van het experiment Spreekuurrechter dat hij uitvoert met de Universiteit Groningen, en waarover hij schrijft in het Nederlands Juristenblad van 25 maart 2016. Hij wil meer gegevens uit de praktijk verzamelen, die de wetenschap en de rechtspraak kunnen gebruiken voor innovatie in het oplossen van geschillen via de rechter....

 

Lees meer

Charter Sustainable Justice versie 1.0

08-Feb-2016


Number of signers: 28


Op 10 december 2015 kwam Sustainable Justice Charter 1.0 tot stand. Deze eerste versie van het Charter zet in 1212 woorden de uitgangspunten van maatschappelijke duurzaamheid in het recht en de rechtspleging uiteen en is bedoeld om wereldwijd maatschappelijke duurzaamheid tot de kern van de rechtspraak te laten doordringen. Het Charter is het kerndocument van Center for Sustainable Justice en kan onder verwijzing naar de bron, vrij worden verveelvoudigd. Download het Charter hier.

Sustainable Charter 1.0 kan nu ondertekend worden

07-Apr-2016

Op 10 december 2015 is het Charter for Sustainable Justice voor de eerste keer gepubliceerd.

Inmiddels hebben meer dan 15 internationaal gerenommeerde juristen het charter ondertekend.

Teken het charter (klik hier).