+++ blog
center for sustainable justice


Solving a Conflict is more than resolving a Dispute.Click here

Spreekuurrechter


07-Apr-2016

Rechter Ton Lennaerts, van de Rechtbank Noord Nederland uit Assen, is de initiatiefnemer van het experiment Spreekuurrechter dat hij uitvoert met de Universiteit Groningen, en waarover hij schrijft in het Nederlands Juristenblad van 25 maart 2016. Hij wil meer gegevens uit de praktijk verzamelen, die de wetenschap en de rechtspraak kunnen gebruiken voor innovatie in het oplossen van geschillen via de rechter. De huidige civiele procedures verlopen voornamelijk schriftelijk en worden door de partijen als hoogdrempelig, formeel, afstandelijk, riskant, onbegrijpelijk, traag en kostbaar ervaren. Het experiment Spreekuurrechter is daarentegen laagdrempelig: een procedure die zonder een formele schriftelijke eis kan beginnen, een actieve rechter die een open gesprek met de partijen voert en die gericht is op bemiddeling. Dat gesprek moet eerlijk en respectvol verlopen. De partijen moeten hun verhaal kunnen doen. En de rechter kan met zijn advies, hulp en rechtsgevoel een bijdrage leveren om de sociale verhoudingen te herstellen, zodat de partijen weer door kunnen met hun leven. Zo nodig helpt de rechter partijen aan een beslissing. In dat geval, zegt Lennaerts, is de vastlegging van het feitenverhaal van eminent belang. Want de beslissing van de rechter wordt in zijn voorstel gebaseerd op de schriftelijke vastlegging van feitenverhaal.

Het experiment is procedureel opgehangen aan artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit artikel is alleen toepasbaar als de beide partijen kiezen voor de Spreekuurrechter-procedure, zoals ook mediation niet mogelijk is als één van de partijen dit niet wil.

 

Het initiatief Spreekuurrechter heeft veel raakvlakken met uitgangspunten van maatschappelijk duurzame rechtspraak die in het Sustainable Justiec Charter 1.0 zijn beschreven. Daarover zullen de komende weken blogs verschijnen. Een van de blogs is gewijd aan de Rotterdamse president van de rechtbank J.G.L. Reuder en de wijze waarop hij korte gedingzaken behandelde in de 60er en 70er jaren van de vorige eeuw. Zijn succesvolle aanpak vertoont veel gelijkenis met die van de Spreekuurrechter.

In deze blogs zal vanuit het oogpunt van maatschappelijke duurzame rechtspraak aandacht gegeven worden aan:

 • De kort-geding aanpak van president J.G.L. Reuder
 • Laagdrempelige toegang tot de rechter
 • De nadruk in het recht op materiële belangen
 • Het ’verhaal kunnen doen’
 • Rechtspreek met een  overleg-karakter
 • Doorbreken van het toernooimodel
 • Mondeling of schriftelijk procederen?
 • Schriftelijke vastlegging van het feitenverhaal
 • Het duurzaam benutten van rechterlijk gezag
 • Bemiddelen of beslissen?
 • Geschilbeslechting en conflictoplossing
 • De rol van rechtspraak voor het herstel van sociale verhoudingen

 

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.


Geef een reactie

Naam *


Email * (wordt niet gepubliceerd)


Website


ReactieType de code over:

CAPTCHACode niet goed leesbaar?
Klik op F5 om een nieuwe code te krijgen zonder de ingevoerde gegevens te verliezen.

* verplicht veld