+++ welkom
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Welkom op onze website

 

Wij zetten ons in voor duurzame rechtspraak in de wereld.

 

Duurzame rechtspraak is rechtspraak die:

  • (onderliggende) problemen duurzaam oplost
  • verhoudingen schept die werkbaar zijn en voldoening kunnen geven, en die daardoor
  • bijdraagt aan de levenskwaliteit van de samenleving

 

Het is niet voldoende als alleen een geschil wordt beslecht of een misdaad wordt bestraft. De oorzaken moeten worden aangepakt, zodat die geen aanleiding meer vormen voor nieuwe problemen.

 

Duurzaamheid is een ideaal. We zullen het nooit bereiken. Als we ernaar te streven, bouwen we aan een betere wereld.