+++ sustainable-justice
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Duurzame Rechtspraak

Rechtspraak is uitoefening van macht om de kwaliteit van de samenleving te waarborgen.
Duurzame Rechtspraak voegt daaraan toe dat het ook de onderliggende problemen aanpakt en betere relaties tussen betrokkenen bevordert.

 

Maatschappelijke Duurzaamheid

Naast Ecologische en Economische Duurzaamheid is er ook Maatschappelijke Duurzaamheid. Daarbij gaat het erom de samenleving duurzaam te beschermen tegen desintegrerende krachten, en onderlinge relaties te verstevigen.

Het Center vindt dat Maatschappelijke Duurzaamheid erkenning verdient als rechtsbeginsel, net zoals Goede Trouw en Redelijkheid en Billijkheid.

Duurzame Rechtspraak kan worden gezien als een tegenhanger van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor het bedrijfsleven is.

 

Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak

In 2016 maakte de Raad voor de rechtspraak Maatschappelijk Effectieve Rechtspraaktopprioriteit van de Nederlandse rechtspraak. De rechtspraak wil daarmee haar maatschappelijke impact op de samenleving verbeteren. Sindsdien lopen bij diverse rechtbanken proefprojecten met buurt- of nabijheidsrechtbanken, schuldenrechters, regelrechters, wijkrechters, burenrechters. De overheid stimuleert Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak en in Leiden is er een leerstoel over. Wat het precies in gaat houden, wordt onderzocht. In de kern beogen Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak en Duurzame Rechtspraak hetzelfde doel, met als verschil dat de ene term meer nadruk legt op het doel, terwijl de effectiviteit meer benadrukt.
 

Handvest Duurzame Rechtspraak

In 2015 publiceerde Het Center het Sustainable Justice Charter om de uitgangspunten van Duurzame Rechtspraak samen te vatten. De Engelse, Nederlandse en Franse versie van het Charter en informatie over de ondertekenaars vindt u hier.

 

Voorbeeldpositie Rechtspraak

De rechtspraak heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving. Zij heeft een sterke invloed op de manier waarop verwante sectoren functioneren, zoals de advocatuur en het veld van buitengerechtelijke geschilbeslechting en conflictoplossing.

 

Definitie breder toepasbaar

Onze definitie van Duurzame Rechtspraak (zie onze Homepage) geldt ook voor sectoren die aan de rechtspraak verwant zijn. Door de term Rechtspraak te vervangen door de voor de sector passende term ontstaan definities van Duurzame Advocatuur, Duurzaam Vervolgingsbeleid, Duurzaam Politieoptreden, Duurzame Reclassering, Duurzame Mediation en zo voort.

 

Meer informatie en Voorbeelden

Meer over Duurzame Rechtspraak: zie Voorbeelden

Meer over Duurzame conflictoplossing: zie Conflictoplossing