+++ initiatiefnemer
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

 

Alexander de Savornin LohmanAlexander
de Savornin Lohman

(Oprichter)

 

Tijdens zijn loopbaan als advocaat concentreerde Alexander zich steeds meer op duurzame oplossing van de problemen en conflicten waarin zijn cliënten betrokken waren. Hij realiseerde zich dat de rechtspraak vaak geen goed antwoord heeft op de werkelijke behoeften van rechtzoekenden.

 

Als lid van een denktank voor duurzaamheid ontwikkelde Alexander de visie dat rechtspleging in een duurzame samenleving bij zou moeten dragen aan oplossing van individuele en maatschappelijke problemen en aan verbetering van relaties tussen de partijen en andere betrokkenen. Vanuit dit uitgangspunt ontwikkelde hij een duurzame conflictaanpak en een visie op maatschappelijk duurzame rechtspraak.

 

Gedurende 20 jaar perfectioneerde Alexander zijn aanpak. Daarnaast bezocht hij innovatieve rechtspraakprojecten die eveneens gericht zijn op probleemoplossing, onder meer in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Hij sprak met degenen die daaraan verbonden waren en ermee te maken hadden.

Om meer inzicht te krijgen van de geneigdheid tot innovatie binnen de rechtspraak voerde hij ook uitgebreide gesprekken met een aantal sleutelpersonen die deze innovatieprojecten hadden gerealiseerd.

 

Omdat probleem-oplossingsgerichte rechtbanken bijzonder succesvol bleken en daarin betrokken rechters veelal groot voorstander zijn van een brede probleem- en conflictoplossende gerichtheid in de rechtspraak, besloot Alexander Duurzame Rechtspraak als concept te ontwikkelen. Hij initieerde de totstandkoming van het Sustainable Justice Charter, waarvan hij inhoudelijk coauteur is.

 

Alexander publiceert regelmatig en geeft colleges en lezingen over Duurzame Rechtspraak. Hij is spreker op veel internationale conferenties en academische expert meetings en heeft een uitgebreid internationaal netwerk.

 

Alexander is gescheiden, heeft drie kinderen en zeven kleinkinderen. Hij beoefent actief koude-training van Wim Hof en de Indonesische krijgskunst Pentjak Silat. Ook begeleidt hij Afrikaanse danslessen met percussie. Hij houdt van de natuur, kamperen en tuinieren.