+++ conflict-schema
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Conflict en Geschil Schema

Conflictoplossing is meer dan Geschilbeslechting

De onderstaande vier schema’s laten beeldend het verschil zien tussen een conflict en een geschil, en het effect van geschilbeslechting op het conflict als geheel.

 

 

 

 

Voor een toelichting op het verschil in dynamiek tussen geschillen en conflicten, ga naar Geschil en Conflict Beschrijving.