+++ Sustainable Justice Charter
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Handvest Duurzame Rechtspraak

Sustainable Justice Charter

Het Center heeft de essentie van duurzame rechtspraak samengevat in het Sustainable Justice Charter. Het werd in het Engels geschreven door Alexander de Savornin Lohman en Jaap van Straalen van ons Center en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Australische rechter en hoogleraar dr. Andrew J. Cannon uit Adelaide.

 

Ondertekenaars

Kort nadat het Center het Charter op 10 december 2015 publiceerde vroegen wij enkele internationaal bekende en invloedrijke wetenschappers, rechters en professionals om het Charter mede te ondertekenen. Velen deden dit spontaan en enthousiast. Lees hier wie zij zijn en wat zij erover zeiden.

 

Taalversies

Van het Charter verscheen een Nederlandse bewerking, het Handvest Duurzame Rechtspraak en een Franse vertaling, het Charte de la justice durable.

De teksten van het originele Engelse Charter en de Nederlandse en Franse versies kunt downloaden met de onderstaande links:

Sustainable Justice Charter

Handvest Duurzame Rechtspraak

Charte de la justice durable

 

Auteursrechten

© Van alle taalversies mogen kopieën worden gemaakt en er mag uit worden geciteerd, mits de bron wordt vermeld.