+++ DrugCourts
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Drug Courts

 

Drug Courts zijn laagdrempelige gespecialiseerde rechtbanken waar verslaafde draaideurcriminelen, onder supervisie van de Drug Court-rechter, een behandel- en trainingsprogramma doorlopen dat hen van hun verslaving afhelpt en de oorzaken van hun criminele gedrag oplost en dat hen helpt een nieuw leven op te bouwen als gewaardeerd en wetsgetrouw lid van de samenleving.

 

Tijdens het programma werkt de Drug Court-rechter nauw samen met verslavingszorg, maatschappelijke dienstverleners, politie, OM en met de deelnemer en diens advocaat. Zij vormen een team dat zich gezamenlijk inzet voor een succesvolle terugkeer van de deelnemer in de samenleving.

 

De rechter ziet toe op de voortgang van de deelnemers in het programma, door hen regelmatig op collectieve voortgangszittingen te laten terugkomen (judicial monitoring).

Drug Court rechters maken rijkelijk gebruik van beloningssystemen om deelnemers die zich goed inzetten of voortgang maken in het programma te stimuleren. Bij een stagnerende voortgang of terugval staan de rechter therapeutische sancties ter beschikking waarmee de inzet en motivatie van de deelnemer wordt gestimuleerd. Bij voorkeur legt de rechter sancties op in overleg en met instemming van de deelnemer.

Na een succesvolle voltooiing van het Drug Court-programma reikt de rechter een einddiploma uit. De deelnemer heeft dan een woning en een bron van inkomsten. De aangehouden strafzaak tegen de deelnemer wordt dan niet verder vervolgd.

 

Drug Courts zijn opgericht omdat de strafrechtspraak vastliep op de hoeveelheid te behandelen druggebruik gerelateerde delicten en het strafrechtsysteem niet effectief bleek om illegaal druggebruik tegen te gaan.

Ze bleken dermate succesvol dat ze een grote vlucht namen in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Ook in Noorwegen en België komen ze voor.

 

Terug naar Voorbeelden