+++ Ctr-Wat we doen
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Wat we doen

 

Wij scheppen helderheid over duurzame en maatschappelijk effectieve rechtspraak en de mogelijkheden en kansen die daarin voor de rechtspraak en voor de samenleving besloten liggen. We doen dat op nationaal en internationaal niveau door:

 

  • kennis over duurzame rechtspraak te delen,
  • blogs met praktijkvoorbeelden te publiceren
  • nieuwsbrieven te verspreiden
  • lezingen, colleges en presentaties te geven voor studenten, wetenschappers en professionals
  • studenten, promovendi en wetenschappers te stimuleren om duurzame rechtspraak in hun onderzoekswerk te betrekken en hen daar ondersteuning bij te bieden.

 

Het Center ziet maatschappelijke duurzaamheid en effectiviteit als belangrijke basisdoelstelling van de rechtspraak en als hét leidende beginsel voor de ontwikkeling van rechtspraak die maatschappelijk relevant is. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over, ondanks het feit dat maatschappelijke effectiviteit sinds 2016 top prioriteit kreeg in de Nederlandse rechtspraak.

 

Wij schreven het Sustainable Justice Charter als korte samenvatting van de uitgangspunten van duurzame rechtspraak. Klik op de link voor het oorspronkelijke Engelse Charter, de Nederlandse versie, of de Franse vertaling.