+++ Case-Payroll-Administrator
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

De zaak van de Loonadministrateur

Het probleem

Een alleenstaande vrouw van 50+ kreeg ontslag in verband met een reorganisatie. Haar werkgever was een onderdeel van een groot internationaal concern. Ze was van de oude stempel, een arbeidskracht die voor haar werk door het vuur ging. Ze had 25 jaar op de loonadministratie gewerkt, maar haar dienstverband bij haar werkgever was onderbroken. Op verzoek van haar chef had ze twee jaar lang de loonadministratie verzorgd van een liefdadigheidsinstelling waar hij bestuurslid was. Na deze onderbreking was ze weer op haar oude werkplek teruggekeerd. Ze was op de ontslaglijst terecht gekomen omdat ze door de onderbreking maar 10 jaar anciënniteit had.

Het zat haar dwars dat ze een advocaat had moeten inschakelen om zich teweer te stellen tegen het bedrijf waar ze zich zo lang voor had ingezet. Door de recessietijd stond het er beroerd voor wat de kans betreft op een nieuwe baan.

 

De aanpak

Van de ontslaglijst af

Centraal stond de vraag: Hoe kon deze vrouw weer aan de slag komen? Daarnaast knaagde het gevoel: Wat asociaal dat de werkgever geen rekening hield met de 15 jaren die de vrouw eerder al bij de werkgever had gewerkt, en dat zij niet had geprobeerd haar elders binnen het concern aan een baan te helpen.

Ik hielp de vrouw met het opstellen van een brief aan haar werkgever waarin zij haar coöperatieve houding jegens de werkgever door alle jaren heen en haar beroerde kansen op de arbeidsmarkt benadrukte en zij verzocht alsnog van de ontslaglijst te worden gehaald of overgeplaatst te worden naar een arbeidsplaats elders binnen het concern. Haar brief deed ze een flink beroep op het morele gevoel van haar werkgever.

 

De werkgever liet de beantwoording van haar brief over aan de advocaat die de reorganisatie juridisch begeleidde. Hij schreef dat er geen andere werkplek beschikbaar was en hij verzocht haar om een advocaat te raadplegen om haar belangen te verdedigen in de ontslagprocedure die hij ging aanspannen. De vrouw was boos dat haar werkgever niet de moeite genomen had om zelf haar brief te beantwoorden. Dat deed voor haar de deur dicht. Zij wilde niet meer voor deze werkgever werken. Maar ze was blij dat ze de werkgever zo op het gemoed had gezeten.

 

De omslag

In het overleg over de reactie op de brief van de advocaat, kwam het idee op dat de vrouw kon protesteren tegen het verzoek aan de vrouw om een advocaat in te schakelen. Dat idee sloeg onmiddellijk in bij de vrouw. Het was uit haar hart gegrepen. Ik gaf haar een tekst mee voor een brief die ze kon schrijven:

"Geachte Meneer X,

Ik heb uw brief ontvangen. Het stelt me erg teleur dat mijn werkgever niet zelf op mijn brief heeft willen reageren.

Uw vraag me in uw brief om een advocaat in de arm te nemen.

Ik moet u zeggen dat het tegen mijn geweten in gaat om een advocaat in te schakelen tegen het bedrijf waar ik mij 25 jaar van mijn leven met hart en ziel voor heb ingezet. Ik kan daarom niet aan uw verzoek voldoen.

Hoogachtend ...".

De vrouw was onmiddellijk enthousiast. Ze verstuurde de brief meteen. Deze brief zette haar in haar kracht. Ze voelde zich bij deze reactie met haar beide benen stevig op de grond staan. En omdat ik deze tekst aan haar voorgesteld had, durfde ze hem ook te versturen. Het samenstel van gebeurtenissen bood haar de mogelijkheid op haar unieke manier te reageren. Ze had leiding genomen en gezegd waar ze voor stond. Ze was geen slachtoffer meer van haar ontslag. Ze was in haar kracht komen staan tegenover zowel haar werkgever als de advocaat. Vanaf dat moment was de zaak voor haar een spannend spel geworden, waarin zij bewust positie koos.

 

Het vervolg

In zijn antwoord sloeg de advocaat een heel andere toon aan. Hij drukte haar op het hart een advocaat te nemen, omdat hij nu de procedure bij de rechter aanhangig ging maken. We overlegden opnieuw over haar reactie. Samen kwamen uit op de tekst:

"Ik heb besloten aan uw verzoek te voldoen. Maar als mijn werkgever het nodig vindt en mij dwingt een advocaat te nemen, vind ik dat mijn werkgever mij de kosten daarvan moet vergoeden. Ik vertrouw erop dat zij dit zal doen.

Hoogachtend ...".

Ook deze reactie maakte dat de vrouw zich sterker voelde in haar relatie met haar ex-werkgever en de advocaat. Ze wist hoe ze zich in de procedure jegens hen wilde verhouden en dat ze op haar gevoel kon vertrouwen. Zij had de druk van het ontslag getransformeerd in een nieuwe spannende beleving. Deze krachtige uitstraling kwam haar goed van pas bij haar sollicitaties.

 

De rechtszaak en de oplossing

De werkgever spande een ontslagprocedure tegen de vrouw aan bij de rechter. Voor de zitting had de rechter het dossier met de brieven van de vrouw aan haar werkgever en aan de advocaat gelezen. Op de zitting zag hij een vrouw die voor haar belangen gestreden had en die de beslissing nu met vertrouwen aan de rechter overliet. Conform de verwachting ontbond de rechter de arbeidsovereenkomst. Maar hij kende daarbij aan de vrouw een extreem hoge ontslagvergoeding toe.

Toen ik de vrouw opbelde om haar over de uitspraak te informeren, kwam zij met de boodschap dat zij net was aangenomen als loonadministrateur bij een zorginstelling, een werkgever die veel beter bij haar paste dan haar vorige werkgever.

Ondanks haar slechte vooruitzichten was deze vrouw van 50+ geen dag werkloos geweest.