+++ Adviesraad
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Raad van Advies

 

Leden:

 

Prof. (em.) dr. Cees Flinterman (voorzitter)

Prof. C. Flinterman

Cees is emeritus hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht en honorair hoogleraar Verenigde Naties en de rechten van de mens aan de Universiteit Maastricht. Cees studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en de University of Virginia (USA). Hij promoveerde in 1981 in Leiden en doceerde aan de universiteiten van Leiden, Ghana, Maastricht en Utrecht. Enkele jaren werkte hij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gedurende zijn academische loopbaan vervulde hij een groot aantal bestuurlijke functies. Zo was hij onder meer decaan van de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht, directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht en directeur van de landelijke Onderzoekschool Rechten van de Mens. Hij was daarnaast onder meer lid van het Verenigde Naties Comité inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen en van het Verenigde Naties Mensenrechtencomité. Hij publiceerde op het terrein van internationaal recht, rechten van de mens en (vergelijkend) staats- en bestuursrecht.

 

 

Drs. Dien de Boer - Kruyt

Tot ons verdriet is Dien de Boer op 3 februari 2020 op 75 jarige leeftijd overleden.

Dien maakte vanaf het begin deel uit van de Adviesraad en betoonde zich al voor de oprichting van Center for Sustainable Justice enthousiast voor duurzame rechtspraak.

Dien studeerde medicijnen en sociologie in Groningen en Mathematical Statistics en Econometrie in Harvard. Ze werd research assistent op het MIT, doceerde Statistics and Experimental Design en was consultant voor multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek. Zij zette haar carrière in Nederland voort als senior adviseur bij Bosboom & Hegener (nu KPMG) en bekleedde commissariaten bij onder meer Reed Elsevier, Internatio Muller, HBG, Douwe Egberts en Sara Lee. Bij Twijnstra & Gudde gaf zij leiderschapstrainingen en onder het eerste kabinet Rutte zat zij de Adviescommissie internationaal excelleren voor van het toenmalige Ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie. Van 2010 tot 2016 was Dien voorzitter van Greenpeace Nederland.

Aan huis had Dien een praktijk als coach. Met eenvoudige adviezen en opmerkingen was Dien in staat problemen te helpen oplossen en mensen en organisaties op een juist spoor te zetten.

Wij denken met grote dankbaarheid aan Dien terug.

 

Mr Laurien Koster

Laurien studeerde rechten in Utrecht. Aansluitend praktiseerde zij 10 jaar als advocaat. Daarna maakte zij een overstap naar de rechterlijke macht. Achtereenvolgens was zij 17 jaar rechter in de Rechtbank Haarlem en 5 jaar president van de Rechtbank Alkmaar. In 2008 werd zij voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling en in 2012 voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, waarin de Commissie Gelijke Behandeling opging.

Sinds 2015 vervult Laurien diverse advies- en bestuursfuncties. Onder meer is zij voorzitter van het Kinderrechtencollectief van UNICEF en lid van de Raad van Toezicht van Oxfam Novib.

 

Drs Jaap van Straalen

 

 

Prof. dr. Rogier Hartendorp