center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Wat we doen

Het Center ziet maatschappelijke duurzaamheid als belangrijke basisdoelstelling van de rechtspraak en als hét leidende beginsel voor de ontwikkeling van rechtspraak die er maatschappelijk toe doet. Maatschappelijke duurzaamheid kreeg in 2016 top prioriteit in de Nederlandse rechtspraak, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over.

 

Wij willen helderheid scheppen over duurzame rechtspraak en de mogelijkheden en kansen ervan voor de rechtspraak en voor de samenleving, over het voetlicht brengen, zowel nationaal als internationaal.

 

Wij doen dit onder meer door:

  • kennis over duurzame rechtspraak te delen,
  • blogs met praktijkvoorbeelden te publiceren
  • nieuwsbrieven te verspreiden
  • lezingen, colleges en presentaties te geven voor studenten, wetenschappers en professionals
  • studenten, promovendi en wetenschappers te stimuleren om duurzame rechtspraak in hun onderzoekswerk te betrekken en hen daar ondersteuning bij te bieden.

 

Wij schreven het Sustainable Justice Charter als korte samenvatting van de uitgangspunten van duurzame rechtspraak. Naast de oorspronkelijke Engelse tekst van het Charter zijn er een Nederlandse versie, het Handvest Duurzame Rechtspraak en een Franse vertaling, het Charte de la justice durable.

Toen wij het Charter uitbrachten vroegen wij enkele wereldbekende wetenschappers, rechters en professionals om het te ondertekenen. Velen deden dit spontaan en enthousiast. Lees hier wie deze ondertekenaars zijn en wat zij over het Charter schreven.